На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВА

На веб-сайті prawo.in.ua можна скачати якісні готові курсові роботи з права українською мовою. Важливою перевагою викладених на сайті робіт є те, що всі вони абсолютно оригінальні і в безкоштовному доступі в Інтернеті через пошукові системи їх текст знайти неможливо. Здаючи нашу курсову роботу можна не турбуватися, що викладач знайде її в текст в Інтернеті або вирахує її через Антиплагіат

Адміністративне право
Адміністративний процес
Аграрне право
Військове право
Господарське право
Господарський процес
Екологічне право
Земельне право
Історія права
Конституційне право

Митне право
Нотаріат
Право соціального забезпечення
Політологія
Сімейне право
Судові та правоохоронні органи
Цивільний процес
Цивільне право
Фінансове право

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

КУРСОВІ РОБОТИ З МИТНОГО ПРАВА

Вирішення спірних питань при визначенні коду товару за УКТЗЕД
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Контрабанда
Митнi процедури на автомобiльному транспортi
Митнi процедури: поняття, види, структура
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародне співробітництво митних органів України
Перевезення культурних цінностей через митний кордон України
Перевезення об'єктів фауни через митний кордон України
Правове регулювання митного контролю
Правове регулювання переміщення транспортних засобів через митний кордон України
Прикордонна торгівля України із суміжними державами: загальна характеристика
Процедура застосування особливих видів мита
Соціальний та правовий захист працівників митних органів
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

КУРСОВІ РОБОТИ З НОТАРІАТУ

Відмова у вчиненні нотаріальних дій
Загальні правила вчинення нотаріального процесу
Загальні правила посвідчення угод нотаріусом
Істотні умови договору оренди землі та його нотаріальне посвідчення
Перевірка правоздатності юридичних осіб та дієздатності фізичних осіб
Посвідчення договорів доручення та довіреностей
Посвідчення нотаріусами безспірного права, видача свідоцтва про право на спадщину за законом

КУРСОВІ РОБОТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Вибори-2004
Релігійний фактор у формуванні системи національної і регіональної безпеки
Співвідношення державного та політичного режимів

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Види пенсійного страхування
Пенсійна реформа в ОВС
Пенсійне забезпечення працівників, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці
Правове регулювання порядку призначення, обчислення і виплати пенсій
Соціальна захищеність інвалідів в Україні
Соціальне забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
Страхування на випадок безробіття в Україні

КУРСОВІ РОБОТИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Визначення розміру аліментів на дітей
Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Встановлення походження дітей
Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу
Захист сімейних прав
Місце сімейного права у системі права України
Моральні засади Сімейного кодексу
Недосконалість законодавства про опіку та піклування
Опіка та піклування
Особисті немайнові права та обов'язки батьків
Патронат над дітьми
Позбавлення батьківських прав
Порядок позбавлення батьківських прав
Права та обов'язки подружжя
Правове регулювання сімейних відносин за законодавством Німеччини
Правовий статус дитини
Режим окремого проживання подружжя
Режим окремого проживання
Сім'я і родина
Усиновлення

КУРСОВІ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ"

Відносини адвоката з клієнтами
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, які проводять досудове слідство у воєнній сфері
Нагляд прокуратури за додержанням законів, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері
Оперативні підрозділи
Оперативно розшукова діяльність: зміст, поняття, значення
Підстави здійснення адвокатської діяльності
Принципи верховенства права у діяльності судових та правоохоронних органів України
Реалізація штабної функції в органах внутрішніх справ
Спеціально-технічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності
Адвокатура в Україні: завдання, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури
Акти прокурорського реагування
Апеляційні суди в Україні
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ
Військова прокуратура
Здійснення адвокатської діяльності на підставі договору про надання правової допомоги
Кадрове забезпечення органів прокуратури
Конституційні основи організації та діяльності нотаріату в Україні
Культура правосуддя
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що здійснюють досудове розслідування у транспортній сфері
Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у воєнній сфері
Нотаріат в Україні: історія та сучасність
Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження
Поняття та види правоохоронної діяльності
Правовий статус адвокатських об'єднань та порядок їх реєстрації
Правосуддя як форма державної діяльності
Принцип гласності в судовому процесі та його повної фіксації технічними засобами
Принцип змагальності сторін та свободи надання ними суду своїх доказів
Принцип презумпції невинуватості - принцип правосуддя в Україні
Прокурорська система в Україні
Рада адвокатів регіону
Розвиток прокуратури в роки незалежності України
Система державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні та її реформування
Судоустрій Російської Федерації
Сутність та ознаки правоохоронної діяльності

КУРСОВІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Бюджетні механізми розвитку соціальної сфери України
Органи державної виконавчої влади як суб'єкти бюджетних правовідносин
Податкова система та система оподаткування України
Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету України
Правове регулювання і внутрішньофірмові стандарти аудиту
Правовий аналіз функціонування податкової системи України
Правові основи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей
Принципи податкового права
Система накопичувального пенсійного страхування: проблеми запровадження та функціонування
Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування
Фінансово-правова характеристика асоційованих підприємств
Юридичні аспекти державного пенсійного забезпечення в Україні
Аудит як вид фінансового контролю
Банківська система України та роль у ній Національного банку України
Бюджетна система та механізм її дії
Бюджетний процес в Україні та його особливості
Бюджетний процес в Україні та його стадії
Бюджетний процес в Україні та його учасники
Бюджетний процес в Україні
Види і методи податкового контролю
Види та методи фінансового контролю
Відповідальність за порушення податкового законодавства
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин
Значення бюджету для функціонування держави
Місце фінансового права у правовій системі України
Неподаткові доходи в системі публічних доходів
Органи управління державними фінансами
Організація податкового контролю
Особливості оподаткування нерезидентів податком на доходи фізичних осіб
Підстави припинення податкових зобов'язань
Повноваження контролюючих органів у сфері оподаткування
Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності
Правове регулювання банківського кредитування
Правове регулювання податку на нерухомість
Правове регулювання розрахункових відносин
Правовий статус Національного банку України
Принципи фінансового права
Причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення
Публічні грошові фонди як фінансово-правова категорія
Розвиток радянської науки фінансового права (1917 - 1991 рр.)
Страхова діяльність держави
Структура видатків Державного бюджету України
Фінансова система України
Фінансове право як галузь права: ознаки, особливості
Фінансовий контроль в системі фінансового права
Фінансовий контроль як функція управління
Фінансово-правові норми, їх структура та види
Фінансово-процесуальні норми

КУРСОВІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Договір позички в цивільному праві
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи в цивільному праві
Поняття та порядок застосування цивільного законодавства
Представництво в цивільному праві
Строки та терміни в цивільному праві
Суб'єктивні цивільні обов'язки та суб'єктивні цивільні права
Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду
Вільне використання творів в авторському праві
Державна політика розвитку морських портів
Джерела договірного права: сутність та види
Наслідки правочинів, укладених неповнолітньою особою
Поняття і система речового права
Поняття та особливості договору прокату
Поняття та характеристика договору банківського рахунку
Сталійний час
Цивільна правоздатність громадян
Цивільно-правові строки і терміни: поняття, значення та види
Авторський договір
Авторський ліцензійний договір
Вiндикацiйний позов
Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві
Виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння майнової, матеріальної та моральної шкоди
Відмінність договору прокату від договору найму
Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю
Відчуження майна
Відшкодування моральної шкоди
Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності
Відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями правоохоронних органів
Встановлення піклування
Гарантії цивільного та господарського обороту
Гарантійні строки
Господарські товариства як суб'єкти цивільного права
Давність у цивільних правовідносинах
Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин
Джерела договірного права: cутність та види
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунка
Договір будівельного підряду
Договір дарування: поняття та особливості
Договір дарування
Договір довічного утримання (догляду)
Договір довічного утримання
Договір доручення
Договір зберігання: правова характеристика та особливості
Договір зберігання
Договір комерційної концесії
Договір кредиту
Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика
Договір купівлі-продажу
Договір майнового найму: поняття та особливості
Договір майнового найму
Договір морського перевезення вантажу
Договір найму (оренди) земельної ділянки
Договір найму жилого приміщення
Договір охорони
Договір перевезення вантажів. Фрахтування
Договір перевезення вантажів
Договір підряду, правова характеристика та особливості
Договір підряду: цивільно-правова характеристика
Договір підряду
Договір позики
Договір поруки
Договір поставки продукції для державних потреб
Договір страхування відповідальності
Договір страхування: правова характеристика та особливості
Договір страхування
Договір транспортного експедирування
Договір як підстава виникнення зобов'язань
Договори купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів
Доручення
Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань
Загальна характеристика майнових відносин, що регулюються цивільним правом
Загальна характеристика права власності
Загальні положення про правочин
Законодавство України про інтелектуальну власність
Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання
Захист прав споживача
Захист суміжних прав
Здійснення спадкових прав
Зобов'язально-правові засоби захисту права власності
Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди
Інститут поруки у цивільному праві України
Історичні етапи розвитку спадкового права
Категорія збитків у цивільному праві
Колізійні норми щодо спадкування
Компенсаційна функція цивільного права (другий варіант)
Компенсаційна функція цивільного права
Купівля-продаж об'єктів приватизації
Ліквідація як форма припинення юридичних осіб
Межі здійснення цивільних прав
Межі та обмеження права власності
Міжнародний захист комерційної таємниці
Міжнародний захист технологій
Найм (оренда) жилого приміщення
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
Об'єкти цивільного права
Обмежені речові права: поняття, зміст, види
Обов'язкове страхування
Окремі види договорів
Опіка та піклування в цивільному праві
Організаційно-правові форми юридичних осіб
Організація та проведення аукціонів
Оренда земельної ділянки під забудову
Особисті немайнові права людини
Особисті немайнові права як об'єкти цивільних прав
Особливість правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій
Особливості видів договорів оренди, суборенди державного та комунального майна
Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
Особливості здійснення права спільної власності
Оформлення права на спадщину
Підприємницькі товариства як суб'єкти цивільного права
Підстави виникнення права державної власності
Підстави виникнення правовідносин у сфері страхування
Підстави представництва
Підстави та способи припинення цивільно-правових зобов'язань
Підстави цивільно-правової відповідальності
Позовна давність
Поняття і предмет науки цивільного права
Поняття і умови дійсності правочинів
Поняття та види акціонерних товариств
Поняття та види зобов'язань
Поняття та види юридичних осіб
Поняття та ознаки юридичної особи
Поняття та система недоговірних зобов'язань у цивільному праві. Система деліктних зобов'язань
Поняття та способи захисту цивільних прав
Поняття та суб'єкти тлумачення цивільно-правових норм
Поняття, зміст та види обмежень речових прав
Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
Поняття, класифікація та структура цивільних правовідносин
Порядок відшкодування моральної шкоди
Порядок і способи створення юридичних осіб
Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів
Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів (другий варіант)
Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Право власності на інформацію
Право власності як речове право
Право на безпечне довкілля
Право на житло та його реалізація в сучасних умовах
Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я
Право на особисту недоторканість
Право на чужі речі
Право промислової власності
Право слідування та терміни охорони авторських прав
Право спільної власності
Правове регулювання визнання особи недієздатною
Правове регулювання договору майнового найму (оренди)
Правове регулювання договору майнового найму
Правове регулювання розрахунків у зобов'язальних правовідносинах
Правове становище благодійних організацій в Україні
Правове становище відкритого акціонерного товариства
Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект
Правовий статус фондової біржі
Правовий статус юридичної особи
Правові аспекти створення публічного акціонерного товариства
Правоздатність і дієздатність іноземців
Правочин як цивільно-правова категорія
Правочини з дефектами волі
Публічний договір
Публічні утворення як суб'єкти цивільного права
Реорганізація юридичних осіб і її способи
Речові права на чуже майно за законодавством України
Ринок цінних паперів України, правове регулювання та перспективи розвитку
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Свобода договору в цивільному законодавстві
Спадковий договір
Спадкування за законом
Спадкування за законом
Спільна діяльність
Способи забезпечення виконання зобов'язань
Способи заподіяння матеріальної шкоди у цивільному законодавстві
Способи захисту цивільних прав у цивільному праві України: проблеми судової практики
Способи набуття права власності
Сторони зобов'язання
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні
Суб'єктивні цивільні права та суб'єктивні цивільні обов'язки
Таємниця спадкування
Теоретичні проблеми вини в цивільному праві
Товарна біржа
Транспортний договір
Укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок під забудову
Укладення, зміна та розірвання договору
Умови договору, їх загальна характеристика
Фізична особа як суб'єкт цивільного права
Філії та представництва як окремі підрозділи юридичної особи
Фондовий ринок України та його правове регулювання
Форми припинення юридичних осіб
Форми припинення юридичних осіб
Функції цивільного права
Характеристика зобов'язань
Цивільно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
Цивільно-правова відповідальність
Цивільно-правове регулювання відшкодування моральної шкоди
Цивільно-правове регулювання іпотеки
Цивільно-правовий договір (другий варіант)
Цивільно-правовий договір (третій варіант)
Цивільно-правовий договір
Цивільно-правовий статус акціонерів за законодавством України
Цивільно-правові строки
Цінні папери як об'єкти цивільних прав
Цінні папери
Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

КУРСОВІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційне провадження в цивільному процесі
Виконавче провадження
Законний представник у цивільному процесі України: сучасний стан і проблеми правового регулювання
Законний представник у цивільному процесі України: сучасний стан і проблеми правового регулювання (другий варіант)
Заочний розгляд справи
Поняття та види представництва в цивільному процесі України, а також процесуальний порядок оформлення повноважень представника в цивільному процесі
Поняття, підстави та види захисту прав відповідача
Процесуальна співучасть в цивільному процесі
Свідки як учасники цивільного процесу
Судові витрати у цивільному процесі (другий варіант)
Суть і значення апеляційного провадження в цивільному процесі
Третейські суди в Україні
Учасники в цивільному процесі
Апеляційне провадження
Види цивільного судочинства
Виконання судових рішень у цивільних справах
Відновлення втраченого судового провадження
Докази і доказування у цивільному процесі
Експерт і спеціаліст у цивільному процесі
Експертиза в цивільному процесі
Заочне рішення у цивільному процесі
Заочний розгляд справи у цивільному процесі
Заходи процесуального примусу
Зміни у позові
Касаційне провадження
Наказне провадження
Наказне провадження
Особливості дослідження звукозапису та демонстрації відеозапису у судовому процесі
Письмові та речові докази як засоби доказування
Повноваження апеляційного суду
Повноваження суду і підстави для скасування заочного рішення
Повноваження третейських судів при захисті прав споживачів
Поняття, завдання джерела і принципи цивільного процесуального права України
Поняття, завдання та джерела цивільного процесуального права України
Порушення та розгляд справи в цивільному процесі
Правові підстави зупинення і закриття провадження у цивільній справі
Представництво в цивільному процесі
Провадження у цивільних справах за участі іноземних осіб
Речові докази в цивільному процесі
Розмежування компетенції судів
Сторони у цивільному процесі
Структура цивільного процесу та провадження цивільного судочинства
Судовий розгляд як стадія цивільного процесу
Судові витрати у цивільному процесі
Судові постанови
Судові постанови
Треті особи в цивільному процесі України
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору

КУРСОВІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Адміністративний процес
Види процедур з надання адміністративних послуг
Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі
Доказування в адміністративних процедурах
Касаційне провадження в адміністративному процесі
Предмет доказування та підстави звільнення від доказування в адміністративному процесі
Представництво в адміністративному процесі
Суб'єкти адміністративної процедури виконавчого провадження
Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації
Ухвали в адміністративному судочинстві
Учасники адміністративного процесу та їх правовий статус

КУРСОВІ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА

Джерела військового права
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство
Правове положення армії в державі
Правові засади матеріального забезпечення військовослужбовців
Правові засади, принципи організації та діяльності системи органів військової контррозвідки СБУ та її завдання
Слов'янське військо княжої доби, зброя і бойові формування

КУРСОВІ РОБОТИ З АГРАРНОГО ПРАВА

Аграрне право України як предмет і наука
Аграрні правовідносини
Міжнародні договори як джерело аграрного права
Правове забезпечення державної аграрної політики в Україні
Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні
Правове регулювання бджільництва в законодавстві України
Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
Правові форми охорони ґрунтів

КУРСОВІ РОБОТИ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Державне регулювання земельної реформи в Україні: організаційні та правові аспекти
Джерела земельного права
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права
Право власності на землі житлової та громадської забудови в Україні
Право власності на землі житлової та громадської забудови
Право загального землекористування
Правове регулювання постійного землекористування в Україні
Умови і порядок передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду

КУРСОВІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці
Адміністративно-правовий статус Міністерства молоді та спорту України
Державна пенітенціарна служба України як єдиний орган виконавчої влади
Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації
Конкурсні адміністративні процедури в публічній службі
Поняття, зміст, структура адміністративних правопорушень
Поняття, зміст, структура адміністративної відповідальності
Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації
СБУ - провідний орган забезпечення національної безпеки України
Система та компетенція органів юстиції України (другий варіант)
Функції правоохоронних органів
Функції та основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України
Економіко-правові передумови розвитку соціальної інфраструктури на регіональному рівні
Адміністративна відповідальність військовослужбовців
Адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів
Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду
Адміністративна нормотворчість
Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг
Адміністративне судочинство в Україні (другий варіант)
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративне судочинство в Україні
Адміністративний нагляд ОВС
Адміністративний примус
Адміністративний статус Державної архівної служби України
Адміністративні послуги в Україні (другий варіант)
Адміністративні послуги в Україні
Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України
Адміністративно-правовий статус громадян України
Адміністративно-правовий статус іноземних громадян
Адміністративно-правовий статус Президента України та його особливості
Адміністративно-правовий статус Президента України
Адміністративно-правовий статус районних управлінь юстиції
Адміністративно-правові норми
Акти органів виконавчої влади
Види державних службовців
Виконавча влада та її функції
Державна служба зайнятості, її права та обов'язки
Державна служба зайнятості
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування, поняття та зміст
Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування
Державна служба
Державне управління в сфері екології та природних ресурсів
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Диспозитивний метод адміністративного права
Дисциплінарна відповідальність окремих видів державних службовців
Дисциплінарне провадження в адміністративному праві
Дільничний інспектор як суб'єкт попередження злочинності
Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень
Забезпечення законності в державному управлінні
Заходи адміністративного примусу
Злочини проти власності
Зміст та поняття адміністративного права
Історія органів державної безпеки України
Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади
Кодифікація як вид систематизації адміністративного права
Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, правові засоби боротьби з нею
Механізм адміністративно-правового регулювання
Митний контроль
Міліція: організація, види діяльності і адміністративні повноваження
Нелегальна міграція. Адміністративно-правовий механізм протидії
Об'єкт адміністративного проступку: поняття і види
Обов'язки громадян України у сфері державного управління
Органи виконавчої влади
Органи місцевого самоврядування в Україні
Органи місцевого самоврядування, поняття повноваження та відповідальність
Органи місцевого самоврядування
Організаційно-правові засади управління в галузі зв'язку в Україні
Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади
Переконання, заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації
Підстави і порядок припинення повноважень президента України
Податкова міліція
Поняття адміністративного права, предмет і метод
Поняття адміністративного права
Поняття та особливості адміністративного примусу
Портрет сучасного державного службовця
Правове регулювання адміністративної відповідальності, поняття та характеристика
Правове регулювання адміністративної відповідальності
Правове регулювання біржової діяльності
Правове регулювання вирішення податкових спорів
Правовий статус iноземцiв в Україні
Правовий статус центральних органів виконавчої влади
Предмет адміністративного права
Прикордонний режим: поняття та види
Принципи адміністративного права
Реалізація в діяльності міліції заходів адміністративної відповідальності за тютюнопаління в громадських місцях
Роль адміністративного права в становленні ринкових відносин в Україні
Роль і значення органів внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку
Роль та місце міліції в системі ОВС України
Система та компетенція органів юстиції України
Служба безпеки України
Статус центральних органів виконавчої влади
Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в Україні
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади
Управління в галузі оборони, охорони державного кордону, митного контролю
Управління в сфері соціального захисту населення
Управління внутрішніми справами
Управління охороною здоров'я
Управління промисловістю в Україні
Управління сільським господарством
Управління у сфері закордонних справ
Форми адміністративної діяльності ОВС
Функції державних управлінь
Функції державного управління
Юридична відповідальність за порушення на транспорті

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
Інститут банкрутства: поняття, історичні умови виникнення, ознаки
Об'єднання юридичних осіб
Підприємницька діяльність та господарське право: законодавчий та доктринальний підходи
Поняття та види цін у сфері господарювання
Поняття, предмет та метод господарського права
Поняття, предмет та система господарського права
Правове регулювання концесійної діяльності
Правове становище товарної біржі в Україні
Промислова власність як різновид інтелектуальної власності, її об'єкти та місце в системі господарських правовідносин
Правовий режим державного майна
Адміністративно-господарські штрафи
Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності
Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства
Банкрутство банків
Банкрутство
Види господарських договорів
Види господарських організацій
Види об'єднань підприємств
Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення
Виконання господарських договорів
Використання договору оренди в господарських відносинах
Відповідальність за антиконкурентні дії (монополістичні правопорушення)
Господарський договір
Господарські зобов'язання
Державна реєстрація суб'єктів господарювання
Державний захист прав суб'єктів господарювання та споживачів
Джерела господарського права
Джерела господарського права (другий варіант)
Діяльність господарських товариств
Дочірні підприємства
Загальна характеристика правового статусу акціонерного товариства
Закрите акціонерне товариство
Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання
Злиття та поглинання: правова природа вирішення господарських конфліктів
Зовнішньоекономічний договір
Історія становлення та розвитку підприємництва в Україні
Казенне підприємство
Класифікація господарських зобов'язань
Командитне товариство
Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності
Корпоративні відносини та їх врегулювання
Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст та правове регулювання
Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств
Механізми формування, функціонування та припинення діяльності державних підприємств
Наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності
Об'єднання господарських підприємств
Оренда державного майна
Основні елементи правового статусу акціонерного товариства
Основні засади державного нагляду у сфері господарювання
Повне товариство
Право власності, право господарського відання та право оперативного управління: їх зв'язок і відмінність
Право колективної власності на засоби виробництва
Правове забезпечення розвитку конкуренції в Україні
Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
Правове регулювання капітального будівництва
Правове становище приватного акціонерного товариства
Правовий режим іноземних інвестицій
Правовий статус казенного підприємства
Правовий статус товарних бірж в Україні
Правові засади приватизації
Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності іноземними юридичними особами в Україні
Проблеми визнання суб'єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури
Професійні особи у справі про банкрутство (арбітражні керуючі)
Реорганізація як форма припинення юридичної особи
Санація суб'єктів господарювання
Споживчі кооперативи та їх види
Створення господарської діяльності
Створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю
Суб'єкти приватизації державного майна
Теорія господарського договору
Товариство з додатковою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності
Форми державного контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
Цінні папери в господарській діяльності

КУРСОВІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Докази і доказування у господарському судочинстві
Проблеми підсудності справ за участю іноземних осіб в господарському процесі
Форми господарсько-процесуальної відповідальності
Апеляційне провадження в господарському процесі
Апеляційний господарський суд, його місце та значення у системі господарських судів
Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
Відповідач як обов'язковий учасник господарського процесу
Господарсько-процесуальне право як галузь права
Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права
Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів
Докази в господарському процесі
Докази у господарському процесі
Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору
Історiя розвитку i становлення господарських судiв в Україні
Історія розвитку i становлення господарських судів в Україні
Історія утворення та діяльності Одеського комерційного суду
Касаційна інстанція господарського судочинства
Касаційне провадження в господарському процесі
Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження
Мирова угода у справі про банкрутство
Місцевий господарський суд - перша інстанція у господарському судочинстві
Органи примусового виконання, їх завдання та значення в господарському процесі
Організаційно-правові засади господарського судочинства
Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі
Перегляд судових актів Вищого господарського суду України Верховним судом України
Порядок та особливості процесуального ведення судового засідання
Правова регламентація пред'явлення претензії в господарському процесі
Правове становище казенного підприємства
Правовий статус відповідача у господарському процесі
Принцип рівності в господарському судочинстві
Провадження у справах за участю іноземних осіб у господарському процесі
Процесуальні засоби захисту прав та законних інтересів відповідача у господарському процесі
Стадія підготовки господарської справи до розгляду
Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика
Сторони у господарському процесі
Суддя господарського суду - головна особа господарського судочинства
Судові витрати в господарському процесі
Треті особи в господарському процесі України
Характеристика апеляційного провадження в господарському процесі

КУРСОВІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Екологічний контроль
Екологічні правовідносини
Загальне і спеціальне природокористування
Правовий режим природних заповідників
Природоохоронна діяльність міліції

КУРСОВІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА

Військові формування часів Гетьманщини, занепад запорозького козацького війська
Етнічні меншини в контексті державної внутрішньої політики на Півдні України (початок XIX - початок XX ст.).
Місцеве самоврядування в Україні. Історико-правовий аналіз
Політичні і правові ідеї раннього християнства
Судова система української держави за часів правління П. Скоропадського
Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки
Білоцерківський договір 1651 р., причини його прийняття, зміст та наслідки
Велика Хартія вольностей 1215 р.
Виникнення та припинення юридичних осіб у римському праві
Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст.
Вчення Фоми Аквінського
Вчення Ш.Л. Монтеск'є про державу
Галицький крайовий сейм, його склад та компетенція
Держава і право України в післявоєнний період 40-50-х рр.
Державний лад і реформи Московської Русі (кінець 15 - середина 17 століть
Державний та суспільний лад Київської Русі
Державні інститути Стародавнього Риму
Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е.
Джерела права Литовсько-Польської доби
Завдаток у римському приватному праві
Інтерес у римському приватному праві
Історія світового конституційного розвитку
Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі
Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)
Конституція УНР 1918 року
Кревська Унія 1385 року: причини прийняття, зміст та значення
Ліквідація Запорізької Січі: причини та наслідки
Люблінська Унія 1569 року, причини прийняття її зміст та значення
Мiжнародне становище козацтва в 1648-1654 рр.
Обмеження правоздатності в римському праві
Операція "Вісла"
Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їх прийняття, характеристика і значення
Політико-правова доктрина марксизму
Поняття і форми вини в римському приватному праві
Право Литовської доби
Правова система Великого князівства Литовського
Проблеми держави і права в програмних документах ОУН
Просторова редакція Руської Правди: її характеристика та значення
Система права УНР доби Директорії та її характеристика
Судова реформа 1564-1566, її причини та наслiдки
Судова реформа 1864 р., її причини та наслiдки
Судова реформа 1922 року
Судова реформа К. Розумовського 1760-1763 років
Теорія народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо
Угоди на випадок смерті у римському праві
Умови дійсності правочинів у Римському приватному праві
Характеристика Афінського права
Юліан Вассиян - ідеолог націоналізму
Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

КУРСОВІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Державна символіка України: поняття, призначення, історичне походження
Законодавчий процес в Україні
Конституційна реформа як основний напрям формування сучасного українського конституціоналізму
Конституційна характеристика України як демократичної, правової держави
Конституційне забезпечення прав людини і громадянина в Україні
Конституційне право громадян на звернення
Конституційний статус прокуратури в Україні
Конституційні засади економічних відносин як передумова формування громадянського суспільства
Конституційні ознаки унітарної держави
Конституційно-правове регулювання з питань про громадянство України
Конституційно-правовий статус Прем'єр-міністра України
Особливості правового статусу судді конституційного суду України
Поняття та функції правової охорони Конституції України
Правовий статус іноземців в Україні
Правовий статус Національної служби посередництва і примирення і Україні. Проблеми реалізації та підвищення ефективності
Правовий статус суддів в Україні
Свободи та обов'язки іноземців в Україні
Система державних органів за Конституцією України 1996 року
Судова реформа в Україні: сучасний стан та перспективи
Уповноважений Верховної Ради з прав людини в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина
Адвокатура і захист прав людини
Акти Президента України
Атрибути української державності
Верховенство права
Верховний суд України
Виборчий процес в Україні
Вищі спеціалізовані суди
Громадянство України
Громадянські стани особистості. Поняття та види
Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні
Демократія в Україні
Державна судова адміністрація України
Державне та конституційне право: поняття та співвідношення
Державний орган як основний елемент механізму держави
Державний устрій України: поняття та зміст
Державні органи, що вирішують питання громадянства
Державні символи України
Державні символи як ознака держави
Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами
Загальна декларація прав людини
Законодавчий процес та інші спеціальні парламентські процедури
Захист прав людини в Російській Федерації
Історія становлення президентства в Україні
Канцлер Федеративної Республіки Німеччини
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Класифікація основних прав, свобод та обов'язків особистості в Україні
Конституційна система органів державної влади
Конституційне право Чехії
Конституційне право як галузь національного права
Конституційний лад України
Конституційний процес в Україні до 1991 року
Конституційний розвиток України
Конституційний розвиток УРСР
Конституційний статус Кабінету Міністрів України
Конституційний статус та повноваження постійних комітетів Верховної Ради України
Конституційний суд України
Конституційні засади громадянського суспільства в Україні
Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні
Конституційні основи правосуддя в Україні
Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні
Конституційно-правовий статус Президента України
Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні
Конституційно-правові відносини в Україні
Конституційно-правові відносини
Конституційно-правові норми: особливості структури і механізму дії
Конституція Автономної Республіки Крим
Людина і громадянин як об'єкт національної безпеки
Міжнародно-правові та внутрішні договори як джерело конституційного права
Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз
Місцеві державні адміністрації
Місцеві органи виконавчої влади
Модель федералізму: історико-теоретичний аналіз
Народне волевиявлення
Національна безпека і оборона України
Нетрадиційні джерела конституційного права України
Німеччина як республіка - характеристика форми правління (історичний та сучасний аспекти)
Органи адвокатури в Україні
Організація роботи депутатів місцевих рад: нормативна база і практика її застосування
Основи правосуддя в Україні
Основні етапи становлення та розвитку виборчого права України
Особливості зміни громадянства України для неповнолітніх та усиновлених осіб
Парламент та парламентаризм в Україні
Парламент Федеративної Республіки Німеччини
Парламентська республіка
Парламентські вибори в Україні: організаційно-правові засади підготовки та проведення
Пасивне виборче право в зарубіжних країнах
Підзаконні нормативно-правові акти як джерело конституційного права
Підстави та види конституційної відповідальності
Політичні партії в Україні
Політичні права і свободи. Проблема дотримання і захисту
Поняття та види громадянського співвідношення особи
Поняття, предмет і система конституційного права України
Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
Порядок і умови набуття та припинення громадянства України
Порядок набуття та припинення депутатського мандату
Права дітей та молоді
Права жінок в Україні
Право людини і громадянина на охорону здоров'я
Правова охорона Конституції України
Правова природа актів Конституційного суду України
Правова природа, поняття і класифікація конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина
Правове регулювання виборів Президента України
Правовий режим іноземців та осіб без громадянства
Правовий статус Верховного Суду України
Правовий статус Вищої ради юстиції
Правовий статус Голови Верховної Ради України
Правовий статус людини і громадянина в Україні
Правовий статус народного депутата України
Правовий статус осіб без громадянства в Україні
Правовий статус суспільних організацій в Україні
Правопорушення та відповідальність у конституційному праві
Предмет конституційного права як науки
Принцип гласності в судовому процесі
Проблеми вдосконалення законотворчості в сучасній Україні
Рахункова палата як інститут конституційного права в Україні
Референдум та його соціальна функція
Розвиток республіканської форми правління в Україні
Система органів виконавчої влади
Система стримувань і противаг
Склад, порядок формування та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Смертна кара
Соціальні права та свободи людини й громадянина в Україні
Становлення та розвиток конституціоналізму в Україні
Структура конституційного права України
Судова влада в Україні
Судовий захист прав і свобод людини та громадянина в Україні
Судоустрій Англії
Сучасні моделі конституційної юрисдикції
Тенденції розвитку конституційно-правових інститутів в сучасних умовах
Територiaльна громада як основа місцевого самоврядування в Україні
Територіальний устрій України
Україна - республіка
Функції української держави