На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СПОСОБИ ОПЛАТИ

Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.):
Перед здійсненням оплати зв'яжіться зі мною і повідомте номер роботи, яку Ви хочете придбати, а я повідомлю Вам номер моєї банківської картки і прізвище отримувача. Після одержання від банку SMS про надходження коштів я повідомлю Вам пароль до архіву з необхідною Вам роботою.
При оплаті через термінал не забудьте отримати і зберегти чек - цим ви значно спростите процедуру вирішення будь-яких можливих непорозумінь.

Якщо Ви не користуєтеся послугами ПриватБанку, Ви можете просто поповнити рахунок телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
В будь-якому випадку перед здійсненням оплати обов'язково зв'яжіться зі мною.

Мої телефони:
097 649 36 94 - Київстар
095 934 65 43 - Vodafone
093 521 99 55 - lifecell
0332 71 50 67 - телефон у Луцьку

Viber:  097 118 72 59

Мій e-mail: ureferat@gmail.com

Моя адреса:
м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Кращі способи оплати

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Приклади готових робіт з сайту prawo.in.ua:

Авторський ліцензійний договір: Теоретичні аспекти дослідження авторських договорів. Загальні засади законодавчого регулювання авторських договорів. Поняття та види ліцензійних договорів. Загальна характеристика авторського ліцензійного договору. Предмет та юридична природа ліцензійного договору. Суб'єкти ліцензійних відносин. Структура ліцензійного договору. Обов'язки та права сторін ліцензійного договору. Гарантійні зобов'язання та ліцензійні ризики. Захист патентних прав. Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду. Класифікація ліцензійних договорів. Адвокатура і захист прав людини: Теоретичні засади дослідження ролі адвокатури в системі захисту прав людини. Особливості правового захисту людини в Україні відповідно до її правового стану. Поняття та сутність інституту адвокатури. Особливості діяльності адвокатури України та її роль в забезпеченні захисту прав людини. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні. Правове регулювання адвокатської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури. Види адвокатської діяльності. Права та обов'язки адвокатів. Проблеми адвокатури щодо захисту прав людини в Україні на сучасному етапі. Адміністративна нормотворчість: Теоретичні засади дослідження адміністративної нормотворчості. Поняття, види та стадії нормотворчої діяльності. Поняття форм державного управління. Види форм державного управління. Характеристика особливостей адміністративної нормотворчості. Правові акти державного управління. Класифікація актів державного управління. Дія актів державного управління. Особливості актів суб'єктів управління. Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації. Адміністративне судочинство в Україні: Загальний огляд джерел за темою курсової роботи. Поняття та види адміністративних судів. Види проваджень в адміністративному судочинстві. Судові рішення. Адміністративний статус державної архівної служби України: Теоретичні засади дослідження адміністративного статусу Державної архівної служби України. Поняття "архівна система", її основні види. Система архівних установ України. Характеристика адміністративного статусу Державної архівної служби України. Історія Державної архівної служби України. Особливості адміністративно-правового статусу Державної архівної служби України. Адміністративно-правовий статус громадян України: Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу громадян України. Поняття правового статусу особи. Види і структура правового статусу. Поняття адміністративно-правового статусу особи. Характеристика адміністративно-правового статусу громадян України. Фізична особа як суб'єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини у визначенні адміністративно-правового статусу громадян України. Адміністративно-правові норми: Поняття норм адміністративного права. Поняття і структура норм адміністративного права. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин. Види та дія адміністративно-правових норм. Особливості джерел адміністративно-правових норм. Поняття джерел адміністративного права. Види джерел адміністративного права. Адміністративне законодавство і форми його систематизації. Реалізація адміністративно-правових норм. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації. Апеляційне провадження в господарському процесі: Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження у господарському судочинстві. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України. Сутність і значення апеляційного оскарження в сучасному господарському процесі. Особливості провадження у суді апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження, його суб'єкти та об'єкти. Подання апеляційної скарги (подання). Розгляд справи. Повноваження апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції. Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства: Поняття арбітражного керуючого. Права та обов'язки арбітражного керуючого в процесі банкрутства. Арбітражний керуючий як розпорядник майна. Арбітражний керуючий як керуючий санацією. Арбітражний керуючий як ліквідатор. Відповідальність арбітражного керуючого. Банкрутство банків: Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності. Поняття банкрутства. Сторони у справі про банкрутство. Правові наслідки визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності. Стадії провадження у справі про банкрутство та наслідки провадження. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Особливості ліквідації банку в разі його неплатоспроможності. Бюджетний процес в Україні та його учасники: Поняття та принципи бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу та їхні повноваження. Роль учасників бюджетного процесу на різних його стадіях. Повноваження учасників бюджетного процесу при складанні проекту Державного бюджету України. Повноваження учасників бюджетного процесу при розгляді та прийнятті Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу при виконанні бюджету. Звітність про виконання Державного і місцевих бюджетів. Верховний суд України: Теоретичні засади дослідження Верховного суду України в системі судових органів. Правові засади функціонування судової влади в Україні. Аналіз особливостей судової системи України та принципи її побудови. Характеристика особливостей правового статусу Верховного суду України. Верховний Суд України: склад та повноваження. Пленум Верховного Суду України. Порівняльний аналіз змін законодавства стосовно статусу Верховного суду України. Види господарських організацій: Господарські об'єднання як вид господарських організацій. Поняття об'єднання підприємств. Види об'єднань підприємств. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств. Майнові відносини в об'єднанні підприємств. Припинення об'єднання підприємств. Фінансово-промислові групи, асоційовані підприємства та інші форми об'єднання підприємств як види господарської організації. Промислово-фінансові групи. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії. Інші форми об'єднання інтересів підприємств. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва. Види об'єднань підприємств: Теоретичні засади дослідження видів об'єднань підприємств. Поняття об'єднання підприємств. Характеристика об'єднання підприємств. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств. Аналіз особливостей видів об'єднань підприємств. Класифікація об'єднань підприємств. Особливості правового становища промислово-фінансових груп. Правове становище холдингових компаній. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень: Теоретичні засади дослідження визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Міжнародний комерційний арбітражний суд: поняття та термінологія. Джерела права щодо міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода: тлумачення й застосовуване право. Особливості визнання та виконання іноземних арбітражних рішень згідно законодавства України. Принципи визнання й виконання арбітражних рішень на території України. Процесуальна аналогія. Міжнародно-договірна уніфікація процесуальних норм, що регулюють міжнародний комерційний арбітраж. Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення: Господарські зобов'язання як правовий інститут. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення. Види господарських зобов'язань. Договір як господарське зобов'язання. Виконання господарських договорів. Загальні умови виконання господарських зобов'язань. Виконання господарського зобов'язання третьою особою. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів. Місце виконання господарського зобов'язання. Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення виконання господарських договорів. Поняття забезпечення виконання господарських зобов'язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань. Виникнення та припинення юридичних осіб у римському праві: Теоретичні засади дослідження виникнення та припинення юридичних осіб. Поняття особи та її право- і дієздатність. Поняття римського громадянства. Правове становище різних категорій населення Риму. Аналіз особливостей виникнення та припинення юридичних осіб. Поняття юридичних осіб в римському праві. Особливості виникнення і припинення юридичних осіб в римському праві. Приватні корпорації як сурогат фізичної особи. Відмінність договору прокату від договору найму: Теоретичні засади дослідження договору прокату та договору найму. Поняття та зміст договору майнового найму (оренди). Формування концепції договору прокату в Україні. Істотні умови договору майнового найму (оренди). Правове становище майна, переданого в найм (ремонт, речі, плата за користування, користування орендованим майном тощо). Повернення орендованого майна. Припинення договору найму. Відмінність договору майнового найму від договору прокату. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю: Загальні підстави відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок смерті потерпілого. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. Відшкодування моральної шкоди: Поняття зобов'язання з відшкодування шкоди згідно законодавства України. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди. Підстави деліктної відповідальності. Система зобов'язань з відшкодування шкоди. Місце зобов'язань про відшкодування моральної шкоди в зазначеній системі. Право на відшкодування моральної шкоди. Умови і порядок відшкодування моральної шкоди.